top of page

Vedlikehold av hage

Å ha en hage er å være i en kontinuerlig prosess hvor paletten endres gjennom året. Trær, busker og planter trenger mat, lys og vann for å vokse og oppnå sitt flotteste potensiale. Det kan vi hjelpe til med!

Vi kan bistå med all vedlikehold av hage. Vår kunnskap og erfaring har vi fått gjennom 20 år hvor vi har vedlikeholdt hager tilhørende ambassader, borettslag, bygårder, landsteder, privathager og takhager i Oslo og omegn. 

Beskæring av hekk

Disse tjenestene tilbyr vi innen hagevelikehold

Vi klipper 3 til 4 ganger i måneden avhengig av været. Vi bruker bioklipp som er en klippemetode som fører næringen tilbake til plenen.

Plenstell

Bortkjøring av hageavfall

Vi kjører bort det grønne avfallet til gjenbruksstasjonen som varmkomposterer avfallet og dermed lager blant annet kompostjord av kvist og kvast. Denne jorden bruker vi i alle våre prosjekter. Den inneholder det meste av næringstoffer som plantene trenger for å oppnå sitt fulle potensiale.

Bærekraft

I Verde tenker vi på bærekraft i alt vi gjør!

Ved å bruke stedegne planter og trær i vårt design opprettholder vi den naturlige balansen i lokalmiljøet

 

Jorden vi bruker er kompostert av hageavfallet vi leverer. Jorden er dermed torvfri og ikke tilsatt kunstgjødsel slik at mikrolivet i jorda optimaliseres. Dermed blir den mer næringsrik og gir sunnere planter.

 

Det er mange pollinerende insekter som er utrydningstruet. Ved å velge planter som tiltrekker seg pollinerende insekter bidrar vi til at disse artene får et bedre livsgrunnlag, samtidig som hagene vil få en bedre utvikling.

Luking

Vi luker bort ugresset før det overtar hele bedet og prydplantene forsvinner. I tillegg fjerner vi døde blomsterhoder slik at nye knopper kan forlenge blomstringstiden. Vi kan også komme med tips om planter som vil forenkle lukingen på sikt.

Vi anbefaler luking minmum en gang i måneden.

Vi beskjærer små og store trær, trimmer alle slags hekker og koller bytrær. Vi kan også finklippe i alle former og fasonger.

 

Dette gjør vi til riktig tid i forhold til blandt annet blomstring, art og potensielle skadedyr.

Beskjæring

Dugnadshelp

På dugnader har man mye arbeidskraft, men man kan ofte mangle kunnskapen og utstyret som trengs for å utføre arbeidet riktig.

 

Vi tilbyr profesjonell veiledning og deltakelse i dugnaden, samt det nødvendige utstyret, for å sørge for at hagestellet blir gjort godt og riktig. Vi kan også komme med nyttige tips til videre utvikling av grøntarealet.

Vi kan innstallere enkle vanningsystemer som sikrer plantene en jevn tilførsel av vann. Vi kan også gi tips om hvordan man kan benytte seg av det naturlige vannet på en bedre og mer bærekraftig måte

Vanning

Felling av trær

Vi kan felle trær som er syke eller er ødeleggende på annen måte. Vi kan også bistå i søknadsprosessen til kommunen.

Gjødsling

Når gresset grønnes om våren strør vi langtidsgjødsel for å gi plenen næring.

I bedene fyller vi på med et godt lag med kompostjord en gang i året og blander inn hønsegjødsel.

Vi bruker Oslokompost som er varmkompostert fra hageavfallet i Oslo.

Vedlikehold av hage, her beskjæres roser

Døde rosehoder må klippes jevnlig gjennom sesongen for å få nye blomster.

Vedlikehold av hage. Her felles et tre.

Tomas i toppen av et tre han er i ferd med å felle.

Hagevedlikehold: Kutting av villvin på fasade

Villvin på fasader bør klippes helt ned før det gjør skade på tak.

Hagevedlikehold: Villblomster på tak

Også blomsterenger kan måtte lukes for å fjerne innvaderende planter.

bottom of page